• A+

  • A

  • A-

Om Rödene vindpark

Rödene vindpark ligger norr om Alingsås, i Alingsås och Vårgårda kommuner. Rödene består av 13 vindkraftverk, varav 11 är placerade i Alingsås kommun och 2 i Vårgårda kommun.

Den totala installerade effekten är ca 86 MW. Vindkraftverken har en totalhöjd på 200 meter, rotordiameter på 155 meter och en navhöjd på 122,5 meter. Vindkraftverken är från Siemens Gamesa. Parken kommer årligen att producera el motsvarande elförbrukningen för ca 40 000 hushåll och samtidigt bidra till minskade koldioxidutsläpp med ca 230 000 ton COårligen.

Byggnationen påbörjades hösten 2020 med vägar, fundament samt elledningar och under 2022 restes de 13 turbinerna. I början på 2023 driftsattes den sista turbinen och parken överlämnades till ägarna, Mirova och Octopus Renewables. RES ansvarar för drift och underhåll.