• A+

  • A

  • A-

Om Rödene vindpark

Rödene vindpark ligger norr om Alingsås, och sträcker sig över både Alingsås kommun och Vårgårda kommun. Parken kommer att bestå av 13 vindkraftverk, varav 11 är placerade i Alingsås kommun och 2 i Vårgårda kommun. Den totala installerade effekten kommer att bli ca 86 MW. Vindkraftverken kommer att ha en totalhöjd på 200 meter, rotordiametern på 155 meter och en navhöjd på 122,5 meter.

Parken kommer årligen att producera elförbrukning för ca 40 000 hushåll och samtidigt bidra till minskade koldioxidutsläpp med ca 230 000 ton COårligen. En annan jämförelse är att Rödene vindpark kommer att producera lika mycket el på ett år som Alingsås Energi totalt överför i sina ledningar under samma tid.

Tidplan och arbetsområde

Arbetet för vägar och förberedelser för kranplatser till vindkraftverken påbörjades under hösten 2020. Vindkraftverken kommer att resas under slutet av år 2021 och början av år 2022. Från oktober månad går arbetet på Rödene vindpark in i ett nytt skede, Siemens Gamesa, som levererar vindkraftverken, tar då över ansvaret för området med avseende på det dagliga operativa arbetet, arbetsmiljö och samordning. Transporterna med vindkraftverken är planerade att komma från Uddevalla och med entré in mot parken österifrån från Fly, se bild över området. Siemens Gamesa har ett platskontor som är beläget vid storage arean vid vindkraftverk T14 inne på området. Här finns Siemens Gamesas platschef John Gaardsdal med personal.

Christian Petersson är RES platschef och finns tillgänglig på Siemens Gamesas platskontor. Kontakta gärna Christian om ni har frågor eller funderingar, kontaktuppgifter finner du här.

Veidekke har tidigare ansvarat för infrastrukturen. Abeka kommer att ansvara för byggnationen av Rödene vindparks ställverk/transformatorstation och Vattenfall säkerställer att elnätet kopplas mot deras regionnätsstation i Alingsås.

Då det är ett arbetsområde så finns det skyltar och bommar uppsatta vid infarterna till området. Här finns mer information kring vad som gäller i och omkring arbetsområdet.