• A+

  • A

  • A-

Om Rödene vindpark

Rödene vindpark ligger norr om Alingsås, och sträcker sig över både Alingsås kommun och Vårgårda kommun. Parken kommer att bestå av 13 vindkraftverk, varav 11 är placerade i Alingsås kommun och 2 i Vårgårda kommun. Den totala installerade effekten kommer att bli ca 86 MW. Vindkraftverken kommer att ha en totalhöjd på 200 meter, rotordiametern på 155 meter och en navhöjd på 122,5 meter.

Parken kommer årligen att producera elförbrukning för ca 40 000 hushåll och samtidigt bidra till minskade koldioxidutsläpp med ca 230 000 ton COårligen.  En annan jämförelse är att Rödene vindpark kommer att producera lika mycket el på ett år som Alingsås Energi totalt överför i sina ledningar under samma tid.

Tidplan och arbetsområde

Arbetet för vägar och förberedelser för kranplatser till vindkraftverken påbörjas under hösten 2020. Vindkraftverken kommer att resas under slutet av år 2021 och början av år 2022. Arbetet för infrastrukturen ansvarar Veidekke för. Veidekke har ett platskontor som är beläget vid korsningen Långaredsvägen och Vänersborgsvägen, adressen är Fly Svarthall 2, Alingsås. Här finns Veidekkes platschef Rolf Ljungberg med personal. Dem ansvarar för området med avseende på det dagliga operativa arbetet,  arbetsmiljö och samordning. Christian Petersson är RES platschef och finns tillgänglig på Veidekkes platskontor. Kontakta gärna Christian om ni har frågor eller funderingar, kontaktuppgifter finner du här.

Abeka kommer att ansvara för byggnationen av Rödene vindparks ställverk/transformatorstation och Vattenfall säkerställer att elnätet kopplas mot deras regionnätsstation i Alingsås.

Transporterna med vindkraftverken är planerade att komma från Uddevalla och med entré in mot parken österifrån från Fly, se bild över området. Siemens-Gamesa kommer att leverera vindkraftverken. 

Då det är ett arbetsområde så finns det skyltar och bommar uppsatta vid infarterna till området med information om att det är ett arbetsområde samt vad som gäller innanför detta. Här finns information kring vad som gäller i och omkring arbetsområdet.