• A+

  • A

  • A-

Bygdemedel

Rödene Vindkraft AB har tillsammans med markägarna inom Rödene vindkraftpark kommit överens om ett så kallat bygdemedel som ska avsättas från vindkraftparken till lokalsamhället.

Nu finns en hemsida för Stiftelsen Rödene Vindkrafts bygdemedel på plats för ansökningar och information om bygdemedel! Klicka här för att läsa mer.

Rödene Vindkraftspark skapar grön energi för kommande generationer. Genom Stiftelsen Rödene Vindkrafts bygdemedel stödjer ägarna även projekt för unga, som genom idrott och kultur sprider energi i lokalsamhället. Rödene Vindkraft AB tillhandahåller bygdemedel för projekt för unga i Alingsås, Långared och Lena-Bergstena. Pengarna ska användas till en aktivitet eller åtgärd som stimulerar deras projekt inom kultur eller idrott.