• A+

  • A

  • A-

Fredag 18 September 2020

    

Arbetet fortskrider inom området enligt plan.

Veidekke avtäcker berg inom områden för kranplatser och vägar. Inom hela området där vägar byggs och uppgraderas, samt kranplatser där vindkraftverk ska stå kommer också sprängning förekomma, för att komma till rätt nivåer.

Veidekke vill påminna att det är en arbetsplats med alla risker det för med sig. Respektera bommar och skyltar, de är där för er egen säkerhet!

 

Vill ni ändå komma in i området kontakta Christian Petersson på telefon 070-553 44 99 för en dialog.

Om ni vill utföra jakt i anslutning eller inom området kontakta även Christian.

 

MTB- cykling -Rödene

Under fredagkvällen var vi ute med vana mtb-cyklister för att försöka förstå hur de använder området. Vi ser gärna att vi i samförstånd kan ta oss igenom byggnationsfasen utan att riskera människoliv. Vi ser gärna att de föreningar som nyttjar området hänvisar på sina hemsidor, sina medlemmar, till denna hemsida för att hålla sig informerad om området.

Det var en väldigt vacker kväll med solnedgång vid Krängs mosse.

Vi fick ett bra samtal och tips om andra föreningar som har använt området. Vet ni som förening att ni brukar använda området oavsett säsong, så kontakta Christian Petersson för en dialog.

Har ni några frågor eller funderingar, kontakta oss.