• A+

  • A

  • A-

Arbetsområdet

Det finns alltid risker förbundna med en byggarbetsplats. Vi kör med tunga och långa transporter, arbetar med tunga lyft och komplexa strukturer. När dessa stora transporter som innehåller komponenter till vindkraftverken kommer så är det inte möjligt att möta dem på vägen och det är i vissa fall inte möjligt för transporterna att stanna. Transporterna har alltid en följebil som kör först. Därför är det av högsta vikt att läsa informationsskyltar på plats.

Det är inte möjligt att vara inom arbetsområdet när byggnation pågår. Avgränsningen för arbetsområdet ser du på bilden längst ner på sidan. 

Vi ser gärna att ni läser igenom informationsfoldern nedan för att vi tillsammans ska kunna uppnå en god arbetsmiljö och ett gott samarbete för omgivningens säkerhet.

 

Informationsfolder RES Informationsskylt (Uppdateras inom kort med ny skylt för Siemens Gamesa)

 

Nedan ser ni en ritning över arbetsområdet och även var vägbommar med informationsskyltar är utsatta. Inom arbetsområdet råder stor försiktighet och Siemens Gamesa ansvarar för arbetsmiljön. 

Det är inte möjligt att vara på området samtidigt som byggnation pågår. Arbetet kommer också att vara på flera ställen samtidigt, vilket gör att det inte är möjligt att avgränsa arbetsområdet ytterligare.

Trafik med tunga transporter kommer att passera in österifrån.

Vill ni beträda era marker, stugor inom området eller i övrigt planerar att beträda arbetsområdet, vänligen kontakta Christian Pettersson, RES platschef, på telefonnummer 070-553 44 99, måndag till torsdag 07-19, fredag 07-17.

Arbetsområdet