• A+

  • A

  • A-

Arbetsområdet

Det är inte möjligt att vara inom arbetsområdet när byggnation pågår. Avgränsningen för arbetsområdet ser du på bilden längst ner på sidan. 

Det finns alltid risker förbundna med en byggarbetsplats. Vi bygger vägar, spränger, gräver gropar och djupa diken. Vi kör med tunga maskiner och arbetar med tunga lyft och komplexa strukturer. Därför är det av högsta vikt att läsa informationsskyltar på plats.

 

Vi ser gärna att ni läser igenom informationsfoldern nedan för att vi tillsammans ska kunna uppnå en god arbetsmiljö och ett gott samarbete för omgivningens säkerhet.

 

Informationsfolder RES Informationsskylt

 

Nedan ser ni en ritning över arbetsområdet och även var vägbommar med informationsskyltar är utsatta. Inom arbetsområdet råder stor försiktighet och Veidekke ansvarar för arbetsmiljön. 

Det är inte möjligt att vara på området samtidigt som byggnation pågår. Arbetet kommer också att vara på flera ställen samtidigt, vilket gör att det inte är möjligt att avgränsa arbetsområdet ytterligare.

Den mesta trafiken med tunga transporter kommer att passera in österifrån, medans enstaka transporter kan komma att hanteras från sydvästra vägarna.

Vill ni beträda era marker, stugor inom området eller i övrigt planerar att beträda arbetsområdet, vänligen kontakta Christian Pettersson, RES platschef, på telefonnummer 070-553 44 99, måndag till torsdag 07-19, fredag 07-17.

Arbetsområdet